Vrmlands tidning - den 15:e maj 2018

Plan för dricksvatten behövs


I december beslutade kommunfullmäktige att ge kommunstyrelsen i uppdrag att göra en förstudie om strategisk vatten - och avloppsutveckling för kommunen.0 bes�kare tycker n�got om denna artikel
Tycker du att nyheten "Plan för dricksvatten behövs" �r: