Vrmlands tidning - den 15:e maj 2018

Inget beslut om pengar till utbildning


Skolnämnden har ansökt om medel från kommunens resultatutjämningsreserv till utökning av en tjänst inom SFI/yrkesvuxenutbildning med totalt 2 400 000 kronor för perioden 2018 till 2020.Kommunstyrelsens arbetsutskott valde att inte tycka till om detta utan förde ärendet vidare till kommunstyrelsen utan beslutsförslag. Det meddelades under kommunens pressträff efter sammanträdet.0 bes�kare tycker n�got om denna artikel
Tycker du att nyheten "Inget beslut om pengar till utbildning" �r: