Vrmlands tidning - den 15:e maj 2018

Buss 911 ska gå oftare


Med start under nästa år kommer buss 911 troligen att gå oftare på sträckan Jonsbol–Bärstad–Rud.0 bes�kare tycker n�got om denna artikel
Tycker du att nyheten "Buss 911 ska gå oftare" �r: