Vrmlands tidning - den 15:e maj 2018

Anmäld efter bråk på avdelning


En händelse på Psykiatrisk akut- och heldygnsvård på Universitetssjukhuset i Örebro är anmäld till Inspektion för vård och omsorg, IVO.0 bes�kare tycker n�got om denna artikel
Tycker du att nyheten "Anmäld efter bråk på avdelning" �r: