Svt - den 15:e maj 2018

Protesterar mot gruvplaner i Lästvik


En ansökan om provborrning i Bengtsfors har skickats in till Bergsstaten. Men en provborrning skulle hota vattenförsörjningen menar en av markägarna. – Vatten är viktigare än mineraler, konstaterar Birgit Hansson på Lästviks säteri.


Mer i Svt

0 bes�kare tycker n�got om denna artikel
Tycker du att nyheten "Protesterar mot gruvplaner i Lästvik" �r: