Svt - den 15:e maj 2018

Varning för högt vatten i Dalälven


Generellt har årets vårflod haft sin kulmen i Uppland men i Nedre Dalälven räknar man med något stigande vattennivåer fortfarande. Det är framför allt fritidshusområden längs älven som hotats.


Mer i Svt

0 bes�kare tycker n�got om denna artikel
Tycker du att nyheten "Varning för högt vatten i Dalälven" �r: