Affrsvrlden - den 15:e maj 2018

SKL varnar för arbetskraftsbrist


Svensk ekonomi har sedan några år en väldigt positiv utveckling och SKL ser en positiv bild för 2018, men bristen på arbetskraft är samtidigt en kraftigt begränsande faktor för fortsatt stark tillväxt.0 bes�kare tycker n�got om denna artikel
Tycker du att nyheten "SKL varnar för arbetskraftsbrist" �r: