Vrmlands tidning - den 14:e maj 2018

Exploateringsavtalet för Råda rastplats ändrades


Det omdiskuterade exploateringsavtalet för Råda rastplats ändrades. Vitesnivån på 10 kronor per kvadratmeter höjdes till 82 kronor per kvadratmeter.– Det var ett missförstånd som låg bakom den låga summan, säger kommunalrådet Åsa Johansson (S).0 bes�kare tycker n�got om denna artikel
Tycker du att nyheten "Exploateringsavtalet för Råda rastplats ändrades" �r: