Vrmlands tidning - den 14:e maj 2018

Präster får nya handböcker


Ur 2018 års kyrkohandbok flödar ny musik.0 bes�kare tycker n�got om denna artikel
Tycker du att nyheten "Präster får nya handböcker" �r: