Affrsvrlden - den 14:e maj 2018

Finanspolitiska rådet: Regeringen bör omformulera mål


Regeringen kommer inte nå sitt mål om att Sverige ska ha lägst arbetslöshet i EU 2020, och den borde därför omformulera sitt arbetslöshetsmål till separata mål som är kopplade till de problem som finns på den inhemska arbetsmarknaden.0 bes�kare tycker n�got om denna artikel
Tycker du att nyheten "Finanspolitiska rådet: Regeringen bör omformulera mål" �r: