Vrmlands tidning - den 14:e maj 2018

Går ideologi före omsorg om de äldre?


Äldreomsorg. I NKP 2018-04-20 kunde man läsa att Socialdemokraterna motsätter sig varje form av privat drift när det gäller äldrevård. Av ideologiska skäl anser majoriteten att ett boende som ägs och drivs av kommunen alltid är att föredra, även om det innebär att många får stå i kö orimligt länge.0 bes�kare tycker n�got om denna artikel
Tycker du att nyheten "Går ideologi före omsorg om de äldre?" �r: