Vrmlands tidning - den 14:e maj 2018

Hur ska vi få insyn?


I rollen som oppositionspolitiker under Degerforsvänsterns två mandatperioder har jag sakta men säkert sett att demokratin sakta förminskas och förmultnas. Inflytandet, informationen och yttrandemöjligheterna urholkas, för att sedan blekna bort.0 bes�kare tycker n�got om denna artikel
Tycker du att nyheten "Hur ska vi få insyn?" �r: