Vrmlands tidning - den 14:e maj 2018

Staten snedvrider konkurrensen


Auktionsupplägget från PTS kommer att få negativa följder för konkurrensen. Detta eftersom endast ett fåtal aktörer i realiteten kommer att kunna köpa, dock inte alla, skriver Johan Johansson.0 bes�kare tycker n�got om denna artikel
Tycker du att nyheten "Staten snedvrider konkurrensen" �r: