Vrmlands tidning - den 14:e maj 2018

River upp beslut om fastighetsbildning


Kristinehamns kommun får rätt gentemot två fastighetsägare i en tvist om avstyckning av mark.Det har nu mark- och miljödomstolen beslutat.0 bes�kare tycker n�got om denna artikel
Tycker du att nyheten "River upp beslut om fastighetsbildning" �r: