Svt - den 13:e maj 2018

Nu utmanas åldersgränsen för när barn bör cykla ensamma


I Sverige har vi sedan 1960-talet haft en allmänt vedertagen 12-årsgräns för när det är lämpligt att barn cyklar på egen hand i trafiken. Men allt större och krångligare trafikmiljöer har gjort att åldersgränsen kan komma att utmanas.


Mer i Svt

0 bes�kare tycker n�got om denna artikel
Tycker du att nyheten "Nu utmanas åldersgränsen för när barn bör cykla ensamma" �r: