Vrmlands tidning - den 12:e maj 2018

På trettiotalet, då kunde dom…


Jag tänker ofta på vägar och kommunikationer och har berört ämnet i tidigare krönikor. Måhända det har samband med att en broder var vägingenjör och att min far i arbetet som skogsförman ibland stakade ut vägar i samband med drivningar.0 bes�kare tycker n�got om denna artikel
Tycker du att nyheten "På trettiotalet, då kunde dom…" �r: