Vrmlands tidning - den 12:e maj 2018

Tappade arbetstillfällen


Den nu tillställda området vid Urbrinken och framför hotellet ska bli ett ”gångfartsområde” där gående ska ha företräde framför alla slag av fordon. Men där fanns redan ordning med flera övergångsställen för gående, hade det inte räckt?0 bes�kare tycker n�got om denna artikel
Tycker du att nyheten "Tappade arbetstillfällen" �r: