Vrmlands tidning - den 12:e maj 2018

LO:s söner är förlorarna


Skoldebatten pågår för fullt i skolan och kommunen får med rätta kritik för att man under lång tid satsat för lite på grundskolan men vad som inte har nämnts är att vi har en mer ojämnlik skola i Karlskoga än de flesta andra kommuner i länet och att mångårigt socialdemokratiskt styre, numera med stöd av två undfallande partier som inte verkar ta varken klasskamp (v) eller sin egen profilfråga (lib) på större allvar än att man fortsätter att stötta den misslyckade politiken som förs.0 bes�kare tycker n�got om denna artikel
Tycker du att nyheten "LO:s söner är förlorarna" �r: