Vrmlands tidning - den 12:e maj 2018

Tår på riksdagstand


Ett stort steg för människan, om än ett litet steg för mänskligheten, togs när allianspartierna nyligen enades i en kompromiss om gårdsförsäljning av alkohol och fick med sig Sverigedemokraterna. Nyligen röstade riksdagen, med 151 röster mot 140, för ett tillkännagivande om att regeringen borde verka för en lagstiftning som gör detta möjligt.0 bes�kare tycker n�got om denna artikel
Tycker du att nyheten "Tår på riksdagstand" �r: