Svt - den 12:e maj 2018

Här välter hon en dubbelt så stor motståndare


Aikido bygger på en tusenårig tradition om självförsvar. Kampsporten beskrivs också som en estetisk konstform som strävar efter harmoni och inre reflektion.


Mer i Svt

0 bes�kare tycker n�got om denna artikel
Tycker du att nyheten "Här välter hon en dubbelt så stor motståndare" �r: