Vrmlands tidning - den 11:a maj 2018

Karlskoga klättrar i energiindex


Karlskoga klättrar i landets energiindex när siffrorna för 2017 presenteras.Från tidigare års 221:e plats till 179:e.0 bes�kare tycker n�got om denna artikel
Tycker du att nyheten "Karlskoga klättrar i energiindex" �r: