Svt - den 11:a maj 2018

Länet förbereder sig för stora översvämningar


Nu förbereder sig länet inför de allvarliga översvämningar som väntas bli följden av de extremt höga flödena i västra Jämtlands- och Härjedalsfjällen som ska komma i helgen. Viktiga samhällsfunktioner som vattenverk och hemtjänst måste säkras, slår länsstyrelsen fast. – Det är extremt ovanligt med klass 3-varningar, säger länsstyrelsens krisberedskapssamordnare Björn Olofsson.


Mer i Svt

0 bes�kare tycker n�got om denna artikel
Tycker du att nyheten "Länet förbereder sig för stora översvämningar" �r: