Svt - den 11:a maj 2018

Cancerprov feltolkades – tumör kom tillbaka


Ett vävnadsprov från en cancersjuk kvinna feltolkades vilket ledde till att sjukdomen underbehandlades. Regionen har anmält händelsen till Inspektionen för vård och omsorg, IVO.


Mer i Svt

0 bes�kare tycker n�got om denna artikel
Tycker du att nyheten "Cancerprov feltolkades – tumör kom tillbaka" �r: