Vrmlands tidning - den 11:a maj 2018

Dyrbar tvist om tomtmark på Piludden


Filipstads kommun vill lösa in mark på Piludden - fastighetsägaren har sagt nej eftersom han menar att priset är för lågt0 bes�kare tycker n�got om denna artikel
Tycker du att nyheten "Dyrbar tvist om tomtmark på Piludden" �r: