Vrmlands tidning - den 10:e maj 2018

Bun höll extrainsatt sammanträde om ekonomin


Barn- och utbildningsnämndens ekonomi har varit ansträngd under början av året.I tisdags fick därför förvaltningschefen Jan-Erik Andrén i uppdrag av bun, under ett extrainsatt sammanträde, att ta fram förslag på hur ekonomin skulle kunna stärkas.0 bes�kare tycker n�got om denna artikel
Tycker du att nyheten "Bun höll extrainsatt sammanträde om ekonomin" �r: