Svt - den 9:e maj 2018

Våld i nära relationer i siffror


Var femte person som misshandlats uppger att de misshandlats av en nårstående. Statistiken visar också att kvinnor är betydligt mer utsatta än män.


Mer i Svt

0 bes�kare tycker n�got om denna artikel
Tycker du att nyheten "Våld i nära relationer i siffror" �r: