Vrmlands tidning - den 9:e maj 2018

Behövs fler högskoleutbildade


Utbildad personal på fritidshem har minskat0 bes�kare tycker n�got om denna artikel
Tycker du att nyheten "Behövs fler högskoleutbildade" �r: