Vrmlands tidning - den 9:e maj 2018

Det hände för 100 år sedan


I hamnen råder nu ganska livlig trafik. F. n. ligga ett 30-tal båtar inne, däribland en stor tysk ångare Emden. Det är gott om uppfrakter för båtarna men mera ont om nedlaster, beroende på statsbanornas något egendomliga politik i fråga om fraktgodstrafiken.0 bes�kare tycker n�got om denna artikel
Tycker du att nyheten "Det hände för 100 år sedan" �r: