Vrmlands tidning - den 27:e april 2018

Behöver en ny karta


När regeringen försöker skapa ett ökat bostadsbyggande är det inte ändamålen som helgar medlen. Det är tvärtom medlet som är ändamålet.0 bes�kare tycker n�got om denna artikel
Tycker du att nyheten "Behöver en ny karta" �r: