Vrmlands tidning - den 26:e april 2018

Affären sker inte på lika villkor


Replik. Kommunalrådet svarade på min insändare där jag påtalade de negativa konsekvenserna för Eda kommun vid ett samgående med Va-gata och renhållning i ett gemensamt bolag. Där Arvika äger 90 procent Eda 10 procent.0 bes�kare tycker n�got om denna artikel
Tycker du att nyheten "Affären sker inte på lika villkor" �r: