Vrmlands tidning - den 26:e april 2018

Västra stadsgränsen kan ha hittats


Stadsarkivarien Margareta Nilars har tillsammans med Lödöse museum genomfört en utgrävning längst södra sidan av Åmålsån. Målet är att lokalisera gamla staketet som omgav Åmål på 1700-talet.0 bes�kare tycker n�got om denna artikel
Tycker du att nyheten "Västra stadsgränsen kan ha hittats" �r: