Svt - den 25:e april 2018

Kommunanställda utbildas för att förebygga våld mot kvinnor


Det förebyggande arbetet mot våld i nära relationer måste bli bättre. Det menar kommunledningen och ska låta alla kommunanställda få utbildning nästa år.


Mer i Svt

0 bes�kare tycker n�got om denna artikel
Tycker du att nyheten "Kommunanställda utbildas för att förebygga våld mot kvinnor" �r: