Vrmlands tidning - den 25:e april 2018

Mer resurser mot spritsmuggling är bra men inte tillräckligt


Lastbilar från EU som öppet langar sprit till ungdomar är ett stort samhällsproblem som vi måste bekämpa tillsammans. Regeringens ökade resurser till tullen är bra, men inte tillräckligt. Det måste till större krafttag om vi ska skydda våra ungdomar från att dricka smugglad sprit, skriver Anna De Geer.0 bes�kare tycker n�got om denna artikel
Tycker du att nyheten "Mer resurser mot spritsmuggling är bra men inte tillräckligt" �r: