Affrsvrlden - den 24:e april 2018

Personalbrist och konkurrens pressar Dedicares resultat


"Den försämrade marginalen beror främst på bristen på läkare, sjuksköterskor och socionomer samt en ökad konkurrens på marknaden som tvingat upp löner och arvoden till våra bemanningskonsulter", skriver Dedicare i rapporten för årets första kvartal.



0 bes�kare tycker n�got om denna artikel
Tycker du att nyheten "Personalbrist och konkurrens pressar Dedicares resultat" �r: