Vrmlands tidning - den 23:e april 2018

Rörigt i fullmäktige


Något turbulent blev det då SD i kommunfullmäktige inte ville ge socialnämnden ansvarsfrihet efter Degerfors kommuns revisionsberättelse för 2017.0 bes�kare tycker n�got om denna artikel
Tycker du att nyheten "Rörigt i fullmäktige" �r: