Vrmlands tidning - den 21:a april 2018

Plaskdammen som försvann


Nostalgi är en längtan efter ett rosaskimrande förflutet. Grekiska nostos betyder hemkomst, hemresa, och algos betyder smärta, lidande.0 bes�kare tycker n�got om denna artikel
Tycker du att nyheten "Plaskdammen som försvann" �r: