Vrmlands tidning - den 21:a april 2018

Dressyr minskar slitaget på hästen


En häst är givetvis inte skapad vare sig för att vara riddjur eller dragdjur, men när den används som sådan är det viktigt att ta hänsyn till hur exempelvis hästens tyngdpunkt förändras.0 bes�kare tycker n�got om denna artikel
Tycker du att nyheten "Dressyr minskar slitaget på hästen" �r: