Vrmlands tidning - den 21:a april 2018

Så vill vi uppnå en levande landsbygd


Vi ser ett stort behov av generella lättnader och kostnadsminskningar för dem som driver företag. Vi vill se regelförenklingar och stärkt äganderätt för alla som lever av att bruka skog och jord, skriver Maria Malmer Stenergard, Kristina Yngwe, Lars Tysklind och Magnus Oscarsson.0 bes�kare tycker n�got om denna artikel
Tycker du att nyheten "Så vill vi uppnå en levande landsbygd" �r: