Affrsvrlden - den 20:e april 2018

Investors substansvärde stiger


Investmentbolaget Investor redovisar en totalavkastning för det första kvartalet 2018 på -1,3 procent (jämförelseindexet SIXRX: -0,5 procent).0 bes�kare tycker n�got om denna artikel
Tycker du att nyheten "Investors substansvärde stiger" �r: