Vrmlands tidning - den 19:e april 2018

Bra eller dålig miljö av ny skola?


Skolan. I den trafikutredning som ligger till grund för lokaliseringen av den nya Centralskolan presenterar rådgivande konsulter den påverkan som nybyggnation skapar på luftkvalitet/buller/parkeringsutnyttjande.0 bes�kare tycker n�got om denna artikel
Tycker du att nyheten "Bra eller dålig miljö av ny skola?" �r: