Vrmlands tidning - den 17:e april 2018

Centrumutveckling i Kronoparken


Vi ser stora vinster med att samlokalisera näringsliv och samhällsfunktioner till ett levande och sammanhållet centrum, skriver Håkan Holm Alteblad, Mikael Sjövall och Ferman Brodrej.0 bes�kare tycker n�got om denna artikel
Tycker du att nyheten "Centrumutveckling i Kronoparken" �r: