Vrmlands tidning - den 23:e februari 2018

Geriatrisk kompetens diskuterades


Jane Larssons (C) motion om geriatrisk kompetens inom äldreomsorgen beslutades vara besvarad av kommunfullmäktige, efter en votering.Jane Larsson och oppositionsrådet Marie Oudin (M) yrkade bifall till motionen. Socialnämndens ordförande Lars Nilsson (S) samt Magnus Wallengren (V) gav bifall till kommunstyrelsens förslag.Alliansen reserverade sig mot beslutet.Motionen har tidigare varit uppe för beslut, men blev då minoritetsåterremitterad.0 bes�kare tycker n�got om denna artikel
Tycker du att nyheten "Geriatrisk kompetens diskuterades" �r: