Vrmlands tidning - den 23:e februari 2018

Ökat antal rapporter om fall


Vid kommunstyrelsens senaste sammanträde avhandlades en sammanställning över inkomna rapporter om tillbud och missförhållanden inom kommunens hälso- och sjukvård.0 bes�kare tycker n�got om denna artikel
Tycker du att nyheten "Ökat antal rapporter om fall" �r: