Svt - den 21:a februari 2018

Kraftig ökning av fall med livmoderhalscancer


För första gången på decennier ökar antalet fall med livmoderhalscancer i Sverige. Både Östergötland och Gotland hör till de regioner som haft en kraftig ökning enligt en rapport från Cancerfonden.


Mer i Svt

0 bes�kare tycker n�got om denna artikel
Tycker du att nyheten "Kraftig ökning av fall med livmoderhalscancer" �r: