Vrmlands tidning - den 20:e februari 2018

Fritidsbanken har öppnat i nya lokaler


Har fått mer plats och bättre möjlighet att ta emot donerad utrustning.0 bes�kare tycker n�got om denna artikel
Tycker du att nyheten "Fritidsbanken har öppnat i nya lokaler" �r: