Svt - den 20:e februari 2018

Låg stresstolerans ökar risken för att unga män blir rökare


Unga män med låg tolerans för stress löper ökad risk för att börja röka när de är vuxna. Dessutom tycks risken öka för att de senare i livet dricker för mycket alkohol eller börjar använda droger, konstaterar Örebroforskaren Beatrice Kennedy.


Mer i Svt

0 bes�kare tycker n�got om denna artikel
Tycker du att nyheten "Låg stresstolerans ökar risken för att unga män blir rökare" �r: