Vrmlands tidning - den 19:e februari 2018

Stadsbyggnadspersonal får ta emot allt fler hot


– Vi kanske måste tåla lite mer än vad vi gör, om vi vill ha tillväxt och höjd kvalité i Karlstad.Det säger Marie Eddeborn, plan- och byggchef i kommunen.0 bes�kare tycker n�got om denna artikel
Tycker du att nyheten "Stadsbyggnadspersonal får ta emot allt fler hot" �r: