Värmlands tidning - den 17:e februari 2018

Utredde inte skolkränkningar


Barn- och elevombudet kritiserar en skola i Degerfors för att inte ha utrett uppgifter om att en elev utsatts för kränkningar och att skolpersonal inte anmälde uppgifterna vidare till rektorn, enligt nyhetsbyrån Siren. Nu föreläggs kommunen att vidta åtgärder.0 bes�kare tycker n�got om denna artikel
Tycker du att nyheten "Utredde inte skolkränkningar" �r: