Affärsvärlden - den 13:e februari 2018

Calmfors: Viktigt att kollektivavtal uppskattas av företag


Den fackliga organisationsgraden har sjunkit i Sverige och kollektivavtalssystemet bärs i allt högre grad upp av arbetsgivarna. För avtalssystemets fortlevnad blir det därmed allt viktigare hur arbetsgivarna uppfattar kollektivavtalen.0 bes�kare tycker n�got om denna artikel
Tycker du att nyheten "Calmfors: Viktigt att kollektivavtal uppskattas av företag" �r: