Affrsvrlden - den 13:e februari 2018

Calmfors: Viktigt att kollektivavtal uppskattas av fretag


Den fackliga organisationsgraden har sjunkit i Sverige och kollektivavtalssystemet brs i allt hgre grad upp av arbetsgivarna. Fr avtalssystemets fortlevnad blir det drmed allt viktigare hur arbetsgivarna uppfattar kollektivavtalen.0 bes�kare tycker n�got om denna artikel
Tycker du att nyheten "Calmfors: Viktigt att kollektivavtal uppskattas av fretag" �r: