Affärsvärlden - den 13:e februari 2018

H&M: 100 procent kontantutdelning


Klädbolaget H&M avstår från att gå vidare med tankarna på att erbjuda aktieägarna en möjlighet att återinvestera erhållen utdelning i nyemitterade H&M-aktier, en så kallad återinvesteringsplan, Dividend Reinvestment Plan (DRIP).0 bes�kare tycker n�got om denna artikel
Tycker du att nyheten "H&M: 100 procent kontantutdelning" �r: